Współczesne uwarunkowania globalnej i regionalnej odpowiedzialności ekologicznej.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-092-2
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Aspekt ekologiczny staje się globalnym czynnikiem rozwoju. Może on mieć wpływ na sukces organizacji. Szanse na sukces zwiększają zjawiska na rynkach kapitałowych, coraz szerzej uwzględniające rolę czynnika ekologicznego. Aspekt ekologiczny wpływa na tworzenie strategii firm, które muszą uwzględniać rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów. Podstawą budowy tych strategii są kompetencje ekologiczne.
Contemporary specific conditions in global and regional ecological responsibility: from corporate strategic competences to the development of ecological products Current dilemmas of economic development on global and regional level have their references to ecology. Corporations, as a part of building their ecological competences, should take into consideration in a long-term perspective following issues: 1. Functioning of economy-society-environment system; 2. Creating network connections between companies and NGOs (non-governmental organizations) and public administration; 3. Development of concept of business ecological responsibility with taking into consideration eco-efficiency and business models issues; 4. Ecological strategies on global and regional level; 5. Role of financial markets; 6. Making ecological products. These problems are discussed in the article.
Opis
Praca recenzowana
Słowa kluczowe
Źródło