Polska strategia bezpieczeństwa narodowego na początku XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "W zapewnieniu i utrzymaniu bezpieczeństwa narodowego państwa pierwszoplanową rolę pełni polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego. W Polsce jej kształtowanie się po 1989 r. było ściśle związane z transformacją ustrojową i prowadzoną polityką zagraniczną. Po osiągnięciu części z założonych celów oraz pojawieniu się nowych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa, konieczne stało się opracowanie i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego na początek XXI w. Szybko okazało się, że musi ona zostać uaktualniona ze względu na popieranie USA w wojnie z międzynarodowym terroryzmem i związany z tym udział Polski w wojnie w Afganistanie i Iraku. Doprowadziło to w 2003 r. do przyjęcia kolejnej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Dokument ten nie obowiązuje jednak do dzisiaj, ponieważ zastąpił go przyjęty w ostatnich dniach rządów Prawa i Sprawiedliwości w XI 2007 r. Dzięki temu to on wyznacza teraz podstawowe cele i środki polskiej polityki bezpieczeństwa."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 4, s. 49-63.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska