Wolność pracy po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Wolność pracy jest pojęciem interdyscyplinarnym, będącym przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin nauki, a zwłaszcza prawa, filozofii, politologii, ekonomii, socjologii, jak również psychologii. W naukach prawnych, problematyka wolności pracy stanowi domenę prawa pracy."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2005, nr 1, s. 113-121.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska