Koncepcja siebie dojrzałej kobiety w kontekście stereotypów społecznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ze wstępu: "Zainteresowanie historią kobiet, gerontologią a także psychologią społeczną pozwoliło mi wybrać temat pracy, której pisanie stało się okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu „lubianych” przeze mnie dziedzin nauki. Zatem „sympatia” zarówno do wymienionych nauk społecznych, do ludzi „w ogóle”, do kobiet starszych w szczególności okazała się główną przyczyną i motorem napędowym do pracy. Wychodząc z założenia (ufam, że nie naiwnego) jakoby znajomość tego co było, pozwalała lepiej zrozumieć to, co dzieje się obecnie, postaram się, w rozdziale pierwszym, dokonać syntezy dziejów kobiet. Mimo, iż historia kobiet jest dziedziną młodą, liczącą zaledwie kilkadziesiąt lat, to jednak refleksja filozoficzno - społeczna od najwcześniejszych wieków z upodobaniem przyjmowała za podmiot swoich rozważań kobietę"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska