Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Zagrożenie jako pojęcie i jako zjawisko jest rzeczą o bardzo szerokim i wieloznacznym znaczeniu, rozpatrywaną z perspektywy wielu dyscyplin naukowych, analizowaną w sytuacjach jednostkowych i grupowych, w układach ujmujących społeczne procesy w skali makro i mikro, w okolicznościach i uwarunkowaniach uwzględniających aspekt obiektywny i subiektywny tego zjawiska. Zagrożenie widzi się z pozycji jednostki, rodziny, grupy społeczno-zawodowej, lokalnych społeczności, różnych instytucji."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 3, s. 37-48.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska