Karalność kazirodztwa jako naruszenie wolności seksualnej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-199-8
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The paper is focusing on the issues of incest and sexual freedom. Incest is understood as maintaining a sexual relationship among relatives in the direct line, siblings and persons related by adoption. The clause regarding incest has an autonomous significance only in the case of free sexual intercourses of persons over the age of 15. It is obvious, that a human being has the right to freedom, to sexual freedom as well. The freedom is guaranteed by the Constitution and international acts. The author presents a thesis, that the penalty of incest violates the sexual freedom and this violation is not justified. The relation of two legal terms, morality and sexual freedom, is presented, too. As a result the author makes a demand de lege ferenda: the full depenalization of incest.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
W: Konteksty prawa i praw człowieka. (red.) Zyta Maria Dymińska. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 37-46.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska