Trudności z opuszczaniem domu rodzinnego jako przyczyna reakcji depresyjnych u młodych ludzi

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Jednym z podstawowych zadań stojących przed osobą wchodzącą w dorosłe życie jest oddzielenie się od rodziny generacyjnej, czyli inaczej mówiąc „przecięcie pępowiny”. Można powiedzieć, że adolescencja jest ostatnim i ostatecznym stadium dzieciństwa. Przejście do okresu dorosłości wiąże się z rozwiązaniem dylematu zachodzącego pomiędzy intymnością a izolacją (Erikson)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 3, s. 157-161.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska