Środki ograniczające zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a orzecznictwo europejskie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Prawa człowieka to fundamentalne, powszechnie obowiązujące prawa moralne przysługujące każdej osobie. Encyklopedia międzynarodowego prawa publicznego definiuje prawa człowieka jako „te wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją”. Głównymi zadaniami praw człowieka są więc: ochrona wolności jednostki przed naruszeniami tej wolności ze strony państwa, stworzenie przez państwo warunków do realizacji praw jednostki i wreszcie ochrona przez państwo praw i wolności jednostki przed naruszeniem ich przez inne jednostki. Innymi słowy, prawa człowieka w sposób podstawowy regulują stosunki między jednostkami a państwem. "(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 3, s. 147-159.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska