Społeczno-polityczne uwarunkowania kryzysu i przemian na Ukrainie na przełomie 2013 i 2014 roku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
In this article the author characterizes the socio-political conditions of the crisis in Ukraine at the turn of 2013 and 2014. The text characterized the evolution of the political system of Ukraine in the years 2010–2013, as well as the role of Ukrainian society in the process of political change in the country. The author also presents an assessment of post-revolutionary situation in Ukraine in the political, social and economic spheres. Key words: Ukraine, revolution, crisis, political system, society
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2015, nr 2 s. 13-24.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska