Cmentarze żołnierskie bitwy pod Limanową i Łapanowem (2–12 grudnia 1914). Analiza form i przestrzeni

dc.contributor.authorSchubert, Jan
dc.date.accessioned2021-10-28T11:30:50Z
dc.date.available2021-10-28T11:30:50Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractNa całość pracy składają się trzy wątki. W pierwszym przedstawiam, w dużym skrócie, sytuację na froncie galicyjskim od sierpnia do grudnia 1914, a także szkicuję przebieg bitwy pod Limanową i Łapanowem w dniach 2–12 grudnia tego roku. Drugi, poświęcam opisowi organizacji służb cmentarniczych w armii austrowęgierskiej oraz powstaniu, w późnej jesieni 1915 roku, krakowskiego Oddziału ds. Grobów Żołnierskich (Kriegsgräberabteilung). Trzeci, główny i najbardziej rozbudowany wątek zawarty jest w rozdziałach 3 i 4. W rozdziale trzecim przedstawiam krótkie informacje o twórcach cmentarzy, przeprowadzam zestawienie projektów wykonanych przez krakowski Oddział ds. Grobów Żołnierskich, analizuję układy przestrzenne cmentarzy, opisuję, w dużym skrócie, dzieje ich budowy i ogólną charakterystykę. Rozdział czwarty poświęcam analizie oprawy architektonicznej i szaty roślinnej cmentarzy. Obejmuje ona zarówno małe formy architektoniczne (ogrodzenia, bramy, furtki, znaki nagrobne) jak też pomniki, krzyże centralne i ściany pomnikowe. Duży fragment tekstu poświęcam szacie roślinnej cmentarzy, kilka zdań drogowskazom i znakom informacyjnym. Krótki rozdział 5 to spojrzenie na cmentarz żołnierski w krajobrazie. W końcowym fragmencie pracy szkicuję losy cmentarzy w XX wieku i ostatnim dwudziestoleciu, a także oceniam ich stan zachowania. W słowie końcowym przedstawiam kilka uwag związanych z przyszłością cmentarzy żołnierskich na badanym obszarze.pl
dc.description.abstractThis work comprises three major threads. The first is a general overview of the situation on the Galician front between August and December 1914, as well as an outline of the battle near Limanowa and Łapanów, which took place between the second and twelfth of December of that year. The second is devoted to a description of the organisation of the sepulchral services of the Austro-Hungarian army and the establishment of the Krakow Department of War Graves (Kriegsgräberabteilung) in late autumn of 1915. The third thread—the most important and extensive— is presented in chapters 3 and 4. In the third chapter, I present brief information about the creators of the cemeteries, list and compare the designs prepared by the Krakow Department of War Graves, analyse the spatial layout of the cemeteries, and briefly describe the history of their construction and general characteristics. I devote the fourth chapter to an analysis of the architectural décor and plant cover of the cemeteries. It includes both small-sized architectural forms (fences, gateways, gates, gravestones) as well as monuments, central crosses and monument walls. A large fragment of the text has been devoted to the plant cover of the cemeteries, while signposts and information plaques have been briefly touched upon. Chapter 5 is an outlook of the military cemetery in the landscape. Towards the end, I outline the fate of the cemeteries in the twentieth century and the past two decades and assess their state of preservation. In the closing remarks, I present commentary on the future of military cemeteries in the area under study.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS5/03856.
dc.identifier.isbn978-83-66007-35-2
dc.identifier.isbne-ISBN 978-83-66007-75-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/30450
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectprzebieg bitwy pod Limanową i Łapanowempl
dc.subjectsłużby cmentarniczepl
dc.subjecttwórcy cmentarzypl
dc.subjectprojektypl
dc.subjectszata roślinnapl
dc.subjectmałe formy architektonicznepl
dc.subjectRobert Motkapl
dc.subjectFranz Starkpl
dc.subjectGustav Ludwigpl
dc.subject2–12 grudnia 1914pl
dc.subjectKrakowski Oddział ds. Grobów Żołnierskichpl
dc.subject.otherArchitekturapl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.titleCmentarze żołnierskie bitwy pod Limanową i Łapanowem (2–12 grudnia 1914). Analiza form i przestrzenipl
dc.typeKsiążka
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
Brak miniatury
Nazwa:
SCHUBERT_Cmentarze_zolnierskie_bitwy_pod_Limanowa_2020.txt
Rozmiar:
456.9 KB
Format:
Plain Text
Opis:
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
SCHUBERT_Cmentarze_zolnierskie_bitwy_pod_Limanowa_2020.pdf
Rozmiar:
8.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: