Ochrona praw ofiar przestępstw na gruncie przepisów Unii Europejskiej w świetle Dyrektywy 2012/29/UE

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The protection of rights of the victims of crimes is becoming issues, which has a more and more great significance in the European Union which since the time of the entry into force of the Treaty from Lisbon gained effective measures of the harmonization of national legislations of Member States in the recent time in the area of the criminal law by establishing the minimum standards. This publication is presenting the most important regulations of the directive of 2012/29 of the EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime. The publication is pointing at regulations of the directive which at present aren’t fully fulfilled in the Polish legal system, what can cause certain problems in the process of the implementation of the directive in Poland.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2013, nr 2 s. 61-71.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska