Prawo do bezpieczeństwa w świetle międzynarodowych i polskich regulacji prawnych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The notion of security is considered in reference to nearly all the aspects of human life. The question of the security of the state, society, and citizen is becoming an ever more complex and interdisciplinary question. Various realms of human life and activity make use of an array of notions including employee security, patient security, consumer security, child security, student security, tourist security, and individuals security during mask events. The security of the state and the security of an individual and citizen build in fact a single whole. In individual manifestations and areas of social and economic life, the state should accomplish and ensure the citizens’ inalienable right to security.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2013, nr 2, s. 49-65.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska