Samorząd terytorialny w Polsce : zarys wykładu, kazusy, wybór źródeł

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-8389823-14-4
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: W niniejszym opracowaniu omówiono tradycje nauki polskiej w definiowaniu pojęcia samorządu terytorialnego wraz z takimi jego podstawowymi cechami, jak osobowość prawna, samodzielność czy formuła decentralizacji. Przedmiotem zainteresowania w rozdziale następnym było również przybliżenie dziejów tej instytucji, samorząd terytorialny ma bowiem w Polsce długą tradycję. Datuje się od okresu międzywojennego (1918-1939), w czasie okupacji został ograniczony do minimum, natomiast po II wojnie światowej nastąpiła jego powolna likwidacja. Jeżeli chodzi o główną problematykę dotyczącą samorządu terytorialnego funkcjonującego aktualnie w Polsce, przybliżono jego charakterystyczne cechy, a także omówiono władze i organy oraz administrację samorządową. Ponadto przedmiotem rozważań uczyniono związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Do istotnych zagadnień należy również kwestia nadzoru nad samorządem terytorialnym oraz możliwości jego kontroli. Omówiono ponadto podstawy prawne dla samorządu terytorialnego w Polsce, mając na uwadze głównie ustawodawstwo ustrojowe, ale także akty prawa miejscowego ze szczególnym uwzględnieniem statutu. W ramach opracowania dołączono zestawienie kazusów obrazujących praktykę samorządową oraz wyciągi z obowiązujących aktów prawnych według tekstów ujednoliconych na dzień 1 lutego 2007 roku.Opracowanie to zawiera również obowiązujące wymagania i zasady egzaminacyjne oraz zestaw literatury zalecanej. Opracowanie to jest kompendium wiedzy o samorządzie terytorialnym. Zgromadzony w ramach opracowania materiał służy celom dydaktycznym, dając możliwość odpowiedniego przygotowania do egzaminu.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska