Dążenia polityczne Kurdów w Iraku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Kurdowie zamieszkujący północnoirackie prowincje: Dohuk, Sulajmanija, Irbil i Kirkuk, są obecnie jedną z największych sił politycznych w postsaddamowskim Iraku. Kurdyjski Region Autonomiczny, stosunkowo wolny od aktów przemocy i niepokojów społecznych, od kilkunastu lat przedstawiany jest przez władze regionu oraz zachodnich komentatorów, jako „demokratyczna wyspa na morzu bliskowschodniego autorytaryzmu”. Jednakże polityczna działalność Kurdów irackich rodzi wiele pytań, obaw i wątpliwości, z których najbardziej interesującymi wydają się te, które dotyczą jedności Mezopotamii. Zaistniała sytuacja nie ma precedensu w dotychczasowych dziejach, zarówno narodu kurdyjskiego, jak i państwa irackiego, a jej bezpośrednim źródłem są wydarzenia z początku lat 90. XX wieku."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 1, s. 115-128.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska