Rynek miast kongresowych (na przykładzie Wiednia)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Congress or conference tourism is included into the concept of business tourism and, as such, it constitutes a separate and important segment of tourism. The destinations are most often large cities and metropolises, as well as holiday resorts and health resorts of particular touristic value. This article is an attempt at characterising the market of congress destinations on the example of Vienna, one of the most popular international congress destinations in the world.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2011, nr 1, s. 241-256.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska