Zakres kognicji sądu polubownego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2002
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Władysław Siedlecki określił sąd polubowny jako sąd niepaństwowy, „powołany zgodną wolą stron do rozstrzygnięcia ich sporu wyrokiem, mającym moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego”. Sąd polubowny czerpie swą moc nie tylko z woli stron, lecz także z treści przepisu prawnego, który uznaje sądownictwo polubowne i wyznacza warunki jego funkcjonowania, a w szczególności warunki, pod jakimi wyrok arbitrażowy korzysta z mocy prawnej równej mocy wyroków sądów państwowych. To właśnie przepis prawny nadaje wyrokowi sądu polubownego skutek procesowy, bez którego orzeczenie arbitrów byłoby jedynie niewiążącą opinią."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2002, nr 2, s. 127-144.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska