Znaczenie zainteresowań czytelniczych dla efektów uczenia się tekstu w dobie cywilizacji obrazkowej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Kompetencje językowe, w tym zdolność rozumienia tekstów pisanych oraz przyswajania na ich podstawie nowej wiedzy, są zdolnościami właściwymi jedynie człowiekowi, decydującymi o specyfice jego poznawczego rozwoju. W cywilizowanych społeczeństwach teksty stanowią główny nośnik informacji oraz wiedzy; za ich pośrednictwem dokonuje się międzypokoleniowa transmisja osiągnięć nauki oraz kultury."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 3, s. 89-96.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska