Polonia w USA: na tle przemian amerykańskiej etniczności

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-057-1
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Książka niniejsza poświęcona jest przede wszystkim przemianom Polonii w USA, zwłaszcza ich uwarunkowaniom. W odróżnieniu jednak od wielu wcześniejszych opracowań (Brożek 1977; Kubiak, Gromada, Kusielewicz 1988; Znaniecka-Łopata 1994; Erdmans 1998), Polonia nie stanowi tu jedynego, a nawet zasadniczego wątku rozważań. Głównym tematem przeprowadzonych analiz jest bowiem szeroko zdefiniowana amerykańska etniczność. Przemiany etniczności w USA ukazane zostały z kolei na tle szerszych przemian społecznych i kulturowych, jakie zachodziły w USA w wieku XX, zwłaszcza w jego drugiej połowie.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska