Konstytucja Księstwa Warszawskiego 1807. Polska odmiana bonapartyzmu

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Wielkie ożywienie polityczne w czasach Sejmu Czteroletniego (1788-1792), powstanie Kościuszkowskie (1794) i wstrząs, jakim była utrata państwowości (1795) stały się beż wątpienia źródłem odrodzenia moralnego narodu polskiego. Rosło w świadomości Polaków przekonanie o niezbywalnym prawie do posiadania własnego niezależnego państwa. Poczucie to pogłębiała polityka państw zaborczych, w szczególności Prus. Wskutek rozbioru Polski w państwie pruskim mieszkało niewiele mniej Polaków niż Niemców."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 1, s. 113-122.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska