Suwerenność a przystępowanie państw do wspólnot

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Druga połowa dwudziestego wieku to okres, kiedy w różnych regionach świata powstają „wspólnoty” państw. Tendencja ta nie jest zatem specjalnością „europejską”. Procesy te związane są z tendencją do wspólnego regulowania początkowo spraw z zakresu szeroko pojętej gospodarki każdego z krajów, a w końcu i problemów z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W okresie tym powstają dwojakiego rodzaju wspólnoty: typu amerykańskiego i typu europejskiego. Wspólnoty te różnią się od siebie w sposób zasadniczy. O ile wspólnoty typu amerykańskiego nie tworzą wspólnych organów o charakterze ponadpaństwowym i swego wewnętrznego prawa, o tyle wspólnoty typu europejskiego tworzą cały „alembik” administracyjny."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 143-152.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska