Struktura retoryczna i cechy lingwistyczne Wstępu w medycznych artykułach naukowych w języku angielskim

dc.contributor.authorDonesch-Jeżo, Ewa
dc.date.accessioned2019-07-25T10:44:10Z
dc.date.available2019-07-25T10:44:10Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractWprowadzenie: niniejsza praca przedstawia strukturę Wstępu w medycznych artykułach naukowych w języku angielskim pod kątem ich organizacji retorycznej i cech lingwistycznych. Materiał i metody: struktura tekstów poddana została analizie w dwóch grupach (korpusach) artykułów: napisanych przez (1) native speakerów języka angielskiego i (2) non-native speakerów, tj. autorów polskich, z zastosowaniem modelu odniesienia CARS (Create a Research Space) proponowanego przez Swalsa (2004). Analiza cech lingwistycznych objęła typowe dla Wstępu elementy gramatyczne i leksykalne. Wyniki: zastosowanie standardowego modelu odniesienia pokazało, iż Wstęp w artykułach napisanych przez polskich autorów odbiega w znacznym stopniu od wzoru podanego we wspomnianym modelu, natomiast w artykułach autorów angloamerykańskich ma on strukturę retoryczną, odpowiadającą obowiązującym standardom, wymaganą przez wydawców prestiżowych pism naukowych. Wnioski: dokonana analiza pozwala stwierdzić, iż skonwencjonalizowane cechy Wstępu obowiązujące w angloamerykańskiej kulturze akademickiej oraz wymogi wydawców czasopism naukowych zmuszają autorów do pisania dobrze przygotowanych pod względem retorycznym i poprawnych językowo artykułów. Przedstawiony model CARS może być bardzo przydatny w pisaniu artykułów naukowych w języku angielskim.pl
dc.description.abstractIntroduction: The paper presents the organization of Introduction section in medical research papers in English in terms of its rhetorical structure and linguistic features. Material and Methods: This structure is analyzed in two groups of Introductions (corpora) written by (1) native speakers of English and (2) non-native speakers of English, that is, Polish authors, with the use of the reference model CARS (Create a Research Space) proposed by Swales (2004). The analysis of linguistic features included grammatical and lexical elements typical of Introduction. Results: The study shows that Introduction section in research papers written by Polish authors diff ers to varying degrees from the reference model, whereas in Anglo-American papers its structure corresponds to the current standards, required by publishers of prestigious scientifi c journals. Conclusion: The conventional features of Introduction used in Anglo-American academic culture and the requirements of the publishers of science journals oblige the authors to write well-structured and linguistically correct research papers. The presented model can be helpful in writing research papers in English.pl
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2019, nr 1, s. 15-26.pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0858-pis-2019-1-002
dc.identifier.eissn2451-0858pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/26174
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectartykuł naukowypl
dc.subjectWstęppl
dc.subjectmodel struktury Wstępupl
dc.subjectcechy lingwistycznepl
dc.subjectresearch paperpl
dc.subjectIntroductionpl
dc.subjectmodel of Introduction structurepl
dc.subjectlinguisticpl
dc.subjectfeaturespl
dc.subject.otherFilologiapl
dc.subject.otherMedycynapl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.titleStruktura retoryczna i cechy lingwistyczne Wstępu w medycznych artykułach naukowych w języku angielskimpl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
DONESCH_Struktura_retoryczna_i_cechy_lingwistyczne_2019.pdf
Rozmiar:
290.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: