Samorząd gospodarczy – wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W administracji lokalnej realizującej także cele publiczne w sferze gospodarki, spotykamy się ze specyficznym zjawiskiem polegającym na tym, że obok organów administracji rządowej, podlegających bezpośrednio władzom centralnym i pozostającym do nich w hierarchicznym podporządkowaniu, występują także inne instytucje, które nie pozostają w stosunku podporządkowania do władz centralnych i posiadają większą samodzielność w realizowaniu przekazanych im zadań z zakresu administracji publicznej. Mowa tu o samorządzie, który, co należy podkreślić, stanowi część administracji państwa."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2008, nr 3, s. 59-71.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska