Polskie organizacje pozarządowe i ich rola w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie i Białorusi

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Dzisiejsza Ukraina, ponad dwa lata po pomarańczowej rewolucji, która dała Ukraińcom nadzieję i rozbudziła oczekiwania co do utworzenia demokracji w tym kraju, targana jest wielomiesięcznym konfliktem walczących o władzę premiera i prezydenta. Powoli i stopniowo pogrąża się w anarchii. Reżim Łukaszenki na Białorusi po raz kolejny uderza w swoich obywateli, odbierając przywileje kolejnym grupom społecznym (tym razem emerytom, weteranom, studentom)2."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 1, s. 37-45.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska