Obraz kobiety w sztuce polskiej ostatnich 20 lat. Wybrane przykłady

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The author, on chosen examples, attempts to study in what context in the Polish art of the last twenty years does the subject of modern women appear. The analysis concerns works of art; works which refer to the present position of women in Polish society.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2013, nr 3, s. 179-189.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska