Z problematyki reformy parlamentu Zjednoczonego Królestwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Podstawowa cecha brytyjskiego systemu parlamentarno-gabinetowego - bardzo ścisły związek pomiędzy władzą ustawodawczą i wykonawczą, sprawia, że system kontroli sprawowanej przez legislatywę nad egzekutywą, uchodzący w XVIII i XIX w. za wzór godny naśladowania w Europie kontynentalnej, w XX w. określany jest przez niektórych autorów mianem fikcji. W Wielkiej Brytanii od lat toczy się publiczna dyskusja na temat potrzeby odbudowy prestiżu parlamentu oraz zwiększenia jego skuteczności w zakresie kontroli sprawowanej nad władzą wykonawczą."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 4, s. 137-149.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska