Wybrane aspekty zarządzania organizacjami

Abstrakt
Ze wstępu: "Prezentowane artykuły są wynikiem badań prowadzonych w Katedrze Zarządzania i Edukacji Prakseołogicznej Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Autorami są pracownicy Katedry oraz doktoranci i habilitanci, realizujący swe rozprawy na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim oraz na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej polskie firmy muszą sprostać licznym wyzwaniom i pokonać wiele barier, by nadrobić wciąż znaczący dystans, jaki dzieli nas od krajów byłej „piętnastki”. Strategia integracji jest określona z jednej strony przez diagnozę stanu polskiej gospodarki, a z drugiej przez obraz gospodarki Unii Europejskiej. Podstawowymi problemami wymagającymi pilnego rozwiązania, a determinującymi rozwój polskich firm są obecnie: strategia ich działania, wzrost jakości i konkurencyjności produktów i usług, znacząca poprawa wyników ekonomicznych. Sukcesywne rozwiązywanie tych i innych wyzwań wymaga wiedzy, umiejętności, a także innowacyjności, kreatywności i współdziałania wszystkich członków organizacji. Duże znaczenie w tym trudnym procesie zarządzania organizacjami ma motywacja pracowników, których zadowolenie z pracy powinno wiązać się ze wzrostem efektywności ich działania."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska