Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji. Materiały konferencyjne - Administracja

Abstrakt
Ze wstępu: "Sekcja A - „Administracja”, będąca jedną z czterech sekcji, w których toczyły się obrady Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji”, zdominowana została przez problematykę związaną z miejscem i rolą państwowej służby cywilnej w Polsce w związku z procesem integracji europejskiej. Ten istotny i ciągle jeszcze nie zakończony w pełni proces kształtowania apolitycznego korpusu służby cywilnej przedstawiony został zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska