Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Genezy wprowadzenia na ziemiach polskich odrębnego sądownictwa pracy upatrywać należy w szybko rozwijającym się od końca XIX stulecia ustawodawstwie pracowniczym oraz socjalnym, w omawianym okresie zwanym powszechnie prawem robotniczym. Polska z chwilą odzyskania niepodległości odziedziczyła różnorodny i stosunkowo liczny zbiór aktów prawnych odnoszących się do pracowników. Nadto często ta sama materia odmiennie regulowała status osób zatrudnionych w różnych gałęziach gospodarki i rolnictwa."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2010, T. XIII, s. 167-181.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska