Naukowczynie w polskim systemie szkolnictwa wyższego - trudności i perspektywy.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013-07
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Ośrodek Badań nad Wielokulturowością Mniejszościami i Wykluczeniem KAAFM
Abstrakt
Artykuł prezentuje, w pierwszej kolejności, stereotypowe, utrwalone role przyporządkowywane kobietom, które zestawiane są ze współczesnymi trendami i zmieniającymi się warunkami ich funkcjonowania i obecności w życiu społecznym i gospodarczym. Autorki przeprowadzają diagnozę obecnego stanu rzeczy, skupiając się przede wszystkim na realiach polskich i ukazując przeszkody oraz szanse jakie jawią się przed kobietami, które zdecydowały się na naukową ścieżkę kariery ze szczególnym uwzględnieniem jej akademickiego wymiaru. Jednym z zasadniczych celów artykułu jest przedstawienie inicjatyw i programów prowadzonych przez rozmaite instytucje reprezentujące różne sektory i posiadające różnoraki zasięg. Inicjatywy te, choć nierzadko niezauważane i niedoceniane, stanowią istotny czynnik przemian prowadzących do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w tym obszarze.
The article presents, in the first place, stereotypes and fixed roles assigned to women who have compiled to cotemporary trends and changing conditions of their presence in social and economic life. The authors carry out a diagnosis of the current situation in Poland, focusing mainly on obstacles and opportunities that have emerged against women who chose a scientific career with particular reference to its academic dimension. One of the main purposes of this paper is to propose initiatives and programs conducted by various institutions in various sectors. These initiatives, though often unnoticed and underestimated, are important factors of significant changes leading to create equal opportunities for men and women in this area.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Aequalitas, 2013, Volume 2, nr 1
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska