Etyka w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych

dc.contributor.authorMarecik, Krystian
dc.contributor.authorGłodziński, Andrzej
dc.contributor.authorKrawiec, Paweł
dc.date.accessioned2020-01-31T08:58:12Z
dc.date.available2020-01-31T08:58:12Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractAutorzy koncentrują się na zagadnieniach etycznych w przeprowadzaniu tzw. czynności operacyjno-rozpoznawczych. Artykuł zawiera szerokie omówienie oraz podział tych czynności na podstawie „ustawodawstwa policyjnego”. Na podstawie materiału z rozmów przeprowadzonych przez autorów z funkcjonariuszami operacyjnymi zostały zanalizowane problemy natury etycznej, jakie najczęściej towarzyszą konkretnym czynnościom operacyjnym. Szczególną uwagą obdarzono tzw. osobowe źródła informacji i metody ich pozyskania, stosowanie techniki operacyjnej, a także wpływ pracy operacyjnej na relacje funkcjonariuszy z rodziną i otoczeniem.pl
dc.description.abstractThe authors focus on ethical issues in conducting so-called operational and reconnaissance activities. The article contains a broad overview and breakdown of these activities on the basis of “police legislation”. The material from interviews conducted by the authors with the operating officers, constituted the basis of the analysis of ethical problems, which often accompany specific operational procedures. Particular attention was paid to so-called personal source of information and methods for obtaining it, the application of operational techniques and the impact of operational work on relations of officers with family and the environment.pl
dc.description.abstractАвторы концентрируются на этических вопросах во время проведения т.н. опе- ративно-поисковых мероприятий. В статье широко рассмотрены виды таких мероприятий, предусмотренных «полицейским законодательством». На ос- новании материала собранного во время разговоров, проведённых авторами с оперативными служащими, были проанализированные этические проблемы, которые чаще всего сопровождают конкретные оперативные мероприятия. Особое вниманием обращено на т.н. доверительные источники информации и методы их получения, применение оперативной техники, а также влияние оперативной работы на отношения служащих с семьей и окружением.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 105-112.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27387
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectetykapl
dc.subjectCzynności operacyjno-rozpoznawczepl
dc.subjectmoralnościąpl
dc.subjectustawodawstwo policyjnepl
dc.subjectkontrola operacyjnapl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.titleEtyka w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczychpl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
MARECIK_Etyka_w_trakcie_czynnosci_operacyjno_rozpoznawczych_2009.pdf
Rozmiar:
132.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: