Możliwe przesłanki i następstwa włączenia Obwodu Kaliningradzkiego do Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Niniejsza praca ma na celu odpowiedzenie na pytanie,-czy obwód kaliningradzki może zostać włączony do programu Partnerstwa Wschodniego lub też korzystać z tej inicjatywy w bardziej ograniczony sposób. Kwestia ta pojawiła się w trakcie rozmów polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem, lecz już wcześniej była przedmiotem licznych rozważań i nieformalnych spekulacji. W tym kontekście należy postawić pytanie o możliwe skutki tego procesu i ich wpływ zarówno na obwód, jak i zainteresowane podmioty. W maju 2009 r. na szczycie w Pradze kilka państw, byłych republik ZSRR, przystąpiło do polsko-szwedzkiej inicjatywy. Obwód kaliningradzki, choć nie zgłosił akcesu do programu, wciąż może być uważany za potencjalnego partnera tego nowego porozumienia. Należy zatem przedstawić przede wszystkim szanse obwodu na partycypację w PW, dotychczasowe poczynania Kremla oraz, co również ważne, jego stosunek do swojej eksklawy, mogące stworzyć obraz aktualnego stanu rzeczy i ewentualnej wizji przyszłości."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 4, s. 253-263.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska