The contract of donation with the duty of the donee in favour of a third person in the civil law of Ukraine

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article deals with the problem of legal nature of the donation contract with the duty o f the donee in favor of a third party in the civil legislation of Ukraine. On the basis of civil law and legal literature the specifics of such contract is revealed, as well as its correlation with other related contracts. Special attention is devoted to the right for claim that the third party gets entitled to due to such contracts.
Artykuł dotyczy charakteru prawnego umowy darowizny w prawie cywilnym Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków obdarowanego na rzecz osoby trzeciej. W świetle norm prawa cywilnego i dorobku doktryny jawny jest charakter omawianych zobowiązań, jak również ich powiązania z innymi umowami. Szczególną uwagę poświęcono uprawnieniu osoby trzeciej do żądania wykonania wobec niej obowiązku nałożonego przez darczyńcę na obdarowanego.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2015, nr 2, s. 119-124.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska