System wyborczy do sejmików województw

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Nie ma jednolitej konceptualizacji pojęcia systemu wyborczego. Uważa się, iż ma szersze znaczenie niż pojęcie prawa wyborczego w rozumieniu przedmiotowym (Buczkowski 1998: 18-19; Kręcisz 2005: 196). Choć wspomnieć trzeba, że w niektórych ujęciach utożsamia się go wprost z prawem wyborczym, defi niując jako „zasady i sposób przeprowadzania elekcji oraz wszelkie inne kwestie związane z wyborami ujęte w konstytucji, ustawach i aktach wykonawczych” (Chmaj, Skrzydło 2005: 9)."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 1, s. 105-132.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska