Status prawny radnego jednostki pomocniczej gminy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "W obowiązującym stanie prawnym istnieje możliwość utworzenia w obrębie gminy jednostek pomocniczych. Regulacja dotycząca organizacji i funkcjonowania tych jednostek w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest bardzo ograniczona. Określa tylko ogólne ramy ich funkcjonowania, elementy statutu oraz pozycję publiczno- i prywatnoprawną. Status prawny radnego jednostki pomocniczej gminy został w niewielkim zakresie unormowany w ustawie o samorządzie gminnym, w szerszym zakresie pozostawiony do regulacji w statucie danej jednostki."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2008, nr 3, s. 49-58.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska