Kształcenie w sieci – teoria i praktyka. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych i nie tylko

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-73-4
e-ISBN 978-83-66007-83-3
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Książka kierowana jest do praktyków szukających podpowiedzi i inspiracji w zakresie metod i form nauczania zdalnego, studentów kierunków filologiczno-pedagogicznych, chcących zrozumieć, jakie wyzwania przed nimi stoją, i do badaczy zainteresowanych problematyką językowego kształcenia zdalnego z perspektywy nauczyciela. Przedstawione na jej łamach rozważania mają także na celu pomóc nauczycielom w opracowaniu zestawu dobrych praktyk służących umiejętnemu zastosowaniu wybranych metod i form charakterystycznych dla kształcenia zdalnego. Publikacja składa się z pięciu rozdziałów, z których cztery mają charakter teoretyczny. Autorki poruszają w nich zagadnienia takie jak: rozwój koncepcji edukacji zdalnej w perspektywie wybranych nurtów, przegląd terminologii związanej z e-kształceniem oraz formy organizacji procesu kształcenia zdalnego (rozdział I), modele wykorzystywania nowych technologii i multimediów w nauczaniu zdalnym, kompetencje, zadania i rola nauczyciela wykorzystującego w pracy narzędzia cyfrowe (rozdział II), problematyka oceniania i kontroli w nauczaniu na odległość (rozdział III), a także wybrane zdalne metody i techniki wykorzystywane w nauczaniu JO, które mogą zostać zastosowane także w przypadku innych przedmiotów (rozdział IV). Ostatni rozdział (V) przedstawia natomiast wyniki badania pt. Kształcenie zdalne oczami nauczycieli języków obcych.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska