Stosunki między mieszkańcami miasta Knyszyna a żołnierzami wojsk koronnych w latach 1650–1651 w świetle ksiąg wójtowskich

dc.contributor.authorGołaszewski, Łukasz
dc.date.accessioned2018-10-12T18:20:26Z
dc.date.accessioned2018-11-09T18:40:51Z
dc.date.available2018-10-12T18:20:26Z
dc.date.available2018-11-09T18:40:51Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.descriptionNiniejszy artykuł stanowi dopełnienie poprzedniej pracy poświęconej relacjom między społecznością Knyszyna, miasta królewskiego w województwie podlaskim, a wojskiem koronnym cudzoziemskiego autoramentu w latach 1650–1651 (Ł. Gołaszewski, Żołnierze a mieszczanie w siedemnastowiecznej Polsce – obrazki ze stosunków mieszkańców Knyszyna z wojskiem koronnym w latach 1650–1651, [w:] Na z góry upatrzonych pozycjach, red. B. Międzybrodzki et al., Warszawa–Zabrze 2011, s. 155–164) i opisuje sprawy poprzednio świadomie pominięte bądź z uwagi na mniej spektakularny charakter wydarzeń, bądź ze względu na skromniejszy zasób informacji o stronach procesowych. Podstawę źródłową stanowią fragmenty księgi wójtowskiej miasta Knyszyna, wchodzące obecnie w skład księgi nr 1 w zespole „Księgi miejskie Knyszyn” AGAD, jako karty 138–151 (wpisy od 20 maja do 30 sierpnia 1650 r.) i 152–163 (wpisy od 14 października 1650 do 14 stycznia 1651 r.).
dc.description.abstractSzkic omawia stosunki między mieszkańcami miasta Knyszyna a stacjonującymi tam w latach 1650–1651 żołnierzami na podstawie zachowanych fragmentów ksiąg wójtowskich. Księgi te zawierają szereg spraw przeciwko mieszczanom, którzy w różnorodny sposób (zawsze związany jednak z przemocą fizyczną) posiłkowali się żołnierzami w sporach z sąsiadami. Ponadto obecność wojska pozwalała na nawiązywanie przez mieszczan relacji handlowych z żołnierzami i ich pachołkami, a także wysuwanie przeciwko sąsiadkom zarzutów natury obyczajowej. Z uwagi na trudności natury prawnej do sądów miejskich pozywano nie samych żołnierzy, ale sąsiadów, którzy ich przemoc mieli inspirować.pl
dc.description.abstractThe article discusses the relationships between the residents of the town Knyszyn in the Polish-Lithuanian Commonwealth and the soldiers of the state army quartered in the town in 1650–51. Th e surviving excerpts from the records of the municipal court contain a wide array of cases (albeit always making use of physical violence) against the townspeople, who made use of soldiers in confl icts with their neighbours. On the other hand, the presence of soldiers let the townspeople trade with soldiers and their servants, and also level certain moral charges against the neighbours. Due to legal complexities, these were not the soldiers who were summoned to the municipal courts but rather the neighbours who supposedly inspired violent soldier behaviours.pl
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2016, T. XIX, s. 81-93.pl
dc.identifier.eissn2450-6095pl
dc.identifier.issn1733-0335pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20623
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmieszkańcy Knyszynapl
dc.subjectżołnierze wojsk koronnychpl
dc.subjectksięgi wójtowskiepl
dc.subjectprzestępstwopl
dc.subjectarmy in the Polish-Lithuanian Commonwealthpl
dc.subjectmilitary disciplinepl
dc.subjectdamages caused by soldierspl
dc.subjectrelationships between soldiers and civilianspl
dc.subjectwojsko w Rzeczypospolitej Obojga Narodówpl
dc.subjectdyscyplina wojskowapl
dc.subjectszkody żołnierskiepl
dc.subjectwojskopl
dc.subjectludność cywilnapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherAdministracjapl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.titleStosunki między mieszkańcami miasta Knyszyna a żołnierzami wojsk koronnych w latach 1650–1651 w świetle ksiąg wójtowskichpl
dc.title.alternativeRelationships between the residents of Knyszyn and the army of the Kingdom of Poland in the light of court records from 1650–51pl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
GOLASZEWSKI_Stosunki_miedzy_mieszkancami_miasta_Knyszyna_2016.pdf
Rozmiar:
216.38 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Plain Text
Opis: