Standardy europejskie w zakresie zbiorowego prawa pracy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Na kontynencie europejskim działają trzy międzynarodowe organizacje, które zajmują się zagadnieniami wchodzącymi w zakres prawa pracy: Międzynarodowa Organizacja Pracy, Unia Europejska i Rada Europy. Pierwsza z nich ma zasięg globalny. Jest usytuowaną w Genewie wyspecjalizowaną w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 203-212.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska