Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W prawie własności przemysłowej tradycyjnie wyróżniano dotychczas trzy funkcje znaków towarowych, a mianowicie funkcj ę wyróżniającą (pochodzenia), funkcj ę gwarancyjną i funkcję reklamową. Przyjmowano też, że podstawową i jedyną chronioną prawnie funkcją jest funkcja wyróżniająca. Ewolucja wspólnotowego prawa znaków towarowych, dokonująca się głównie poprzez orzecznictwo sądowe i infiltracyjne oddziaływanie unormowań dotyczących innych obszarów regulacyjnych, w szczególności prawa konsumenckiego, prawa ochrony środowiska i prawa konkurencji, spowodowały objęcie ochroną prawną także funkcji gwarancyjnej i funkcji reklamowej, a także wykreowanie zupełnie nowych funkcji znaku towarowego, tj. funkcji informacyjnej i funkcji wywoławczej.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2008, nr 1, s. 65-74.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska