Albo bezpośrednia, albo demokracja

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7784-033-7
eISBN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Abstrakt
Zwrócenie uwagi na negatywne skutki, jakie może za sobą pociągnąć rozpowszechnienie się zasad demokracji bezpośredniej (choć należy pamiętać, że są zagrożenia wprawdzie realne, ale niebędące koniecznym następstwem tej formy ustrojowej), nie oznacza oczywiście, iż demokracja bezpośrednia jest błędem ustrojowym. Przeciwnie, w dzisiejszym skomplikowanym świecie głos demosu - właściwego suwerena - jest często niesłyszalny przez tych, którzy podejmują decyzje dotyczące naszego życia i w tym sensie pewne elementy demokracji mogą być lekarstwem na bolączki współczesnego społeczeństwa. Jednak jak wszystkie lekarstwa, tak to również musi być stosowane oszczędnie i z najwyższą ostrożnością, by nie stało się gorsze od choroby.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie. (red.) Maria Marczewska-Rytko. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2011, s. 39-53.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska