System wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych na tle porównawczym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Termin „prezydent”, wywodzący się z łacińskiego słowa praesidere oznaczającego osobę „prezydującą”, czyli „siedzącą przed innymi,” został wprowadzony do języka polityki na długo przed ukształtowaniem się amerykańskiego systemu prezydenckiego. W Anglii prezydenci tradycyjnie przewodniczyli radom królewskim , a w amerykańskich koloniach w XVII i XVIII wieku również najstarsze uniwersytety zaczęły nadawać swoim naczelnym administratorom tytuły prezydentów . W okresie kolonialnym, w New Hampshire, Pensylwanii oraz Południowej Karolinie, tytuł prezydenta posiadali urzędnicy kierujący spotkaniami rad reprezentujących angielskiego monarchę."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2008, nr 3, s. 19-54.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska