Dokąd idziesz, ojcze? Wybrane zagadnienia współczesnego ojcostwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article is a collection of refl ections on the Catholic model of fatherhood. On the form of its deposition in the mentality of contemporary Poles. Findings, cited by authors, induce to refl ect on the responsibilities and authority (leadership), which is assigned to the male role in the family. They also point out the uncertainties and disruptions arising in the overall social perception on the model. Presented content is to be not only a pretext for refl ection, but also an inspiration to further, conducted on a larger scale, studies.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2011, nr 3, s. 107-124.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska