Dylematy globalizacji XXI wieku

dc.contributor.authorMielus, Magdalena
dc.date.accessioned2014-07-15T09:16:25Z
dc.date.available2014-07-15T09:16:25Z
dc.date.issued2009
dc.descriptionPraca recenzowana / peer-reviewed paperpl_PL
dc.description.abstractGlobalizacja to przede wszystkim synonim nowoczesnych czasów, w których praca zrównana została z prawem korzyści. Ideologia globalizacji zdołała następnie spoić i zharmonizować dwie sprzeczne idee: ideę uniwersalizacji, a więc i koniecznej standaryzacji, oraz ideę nienaruszalnego prawa do specyficzności i odmienności. Przyczyną konfliktów globalnych jest sprzeczność interesów. Polityki państw, korporacji transnarodowych i organizacji międzynarodowych zmierzają w kierunku realizacji odmiennych celów. Globalizacja cała pewnością przyczynia się do zmiany roli państwa w globalnej rzeczywistości, jednak nie pozbawia całkowicie pozycji i wpływu. Globalizacja stwarzając możliwości bogacenia się nie daje żadnych możliwości najbiedniejszym na świecie. „Globalizacja jest w rzeczywistości paradoksem: przynosząc wielkie korzyści nielicznym, wyklucza lub marginalizuje dwie trzecie ludności świata.”pl_PL
dc.description.abstractGlobalization means, first of all, the synonym of the modern time when labour has been risen to the level of the right to get profits. The idea of globalization managed to connect and harmonize two contradictory ideas: the idea of universalization, hence the necessary standardization, and the idea of in fungible right specificity and dissimilarity. The reason of the global conflicts is the discrepancy of interests. The policy of the states and international corporations aims at the complishment of different goals. The globalization, certainly, contributes to the change of the role of the state in global reality; it does not, however, deprive it of its position and influence. Globalization, while giving the possibilities to get rich, does not offer any possibilities for the poorest people in the world. Globalization is actually paradox: it is bringing the enormous profits to the few, on the other hand it is excluding or minimizing two third of the world’s population.pl_PL
dc.identifier.citationW: Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mokroekonomicznym. Wybrane aspekty. (red.) Dariusz Fatuła. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. 2009, s. 43-50.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7571-090-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/578
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectglobalizacja przyczynypl_PL
dc.subjectglobalizacja skutkipl_PL
dc.subjectglobalizationpl_PL
dc.subjectcauses of globalizationpl_PL
dc.subjecteffects of globalizationpl_PL
dc.subject.otherEkonomiapl_PL
dc.subject.otherPolitologiapl_PL
dc.subject.otherZarządzanie i marketingpl_PL
dc.titleDylematy globalizacji XXI wiekupl_PL
dc.title.alternativeThe Dilemmas of Globalization in the 21st Centurypl_PL
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
Mielus_Magdalena_Dylematy_globalizacji_2009.pdf
Rozmiar:
240.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: