Pedagogiczne i społeczne wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży. 2

Abstrakt
Publikacja, którą Państwu przedstawiamy stanowi kolejne, drugie z kolei kompendium wiedzy oparte na badaniach i doświadczeniach naukowych polskich i ukraińskich naukowców. Pierwsza część publikacji została wydana w 2010 roku i ukazywała chęć rozwinięcia tematu wsparcia dziecka i młodzieży zdolnej przedstawionego w badaniach europejskiej sieci Eurydyce. Badania te ukazały się w 2008 roku i dotyczyły ustalenia terminologii tego problemu, ustalenia specjalnych rozwiązań edukacyjnych i ich rodzajów oraz kwestii kształcenia i dokształcania nauczycieli do pracy z uczniami zdolnymi/ utalentowanymi.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska