Pozycja babci w trójpokoleniowej rodzinie. Analiza wybranych przypadków

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Istotny i bardzo ważny w rodzinie jest charakter więzi pomiędzy poszczególnymi jej członkami. Każdy z członków rodziny odgrywa istotną rolę w społeczności rodzinnej. Relacje pomiędzy poszczególnymi osobami w rodzinie mają wpływ na ich samopoczucie, chęć życia, zadowolenie czy też jego brak. Proces zmiany rodziny wielkiej na małą, rozproszoną jest dominujący, nie oznacza to jednak automatycznego rozpadu czy też zaniku więzi międzypokoleniowej. W opracowaniu, by prawidłowo określić pozycję babci-teściowej we współczesnej rodzinie, nie mogę nie przywołać paru pojęć, ukazujących wielowątkowość tej problematyki."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 2, s. 151-160.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska