Federalizm paryskiej „kultury" i jego twórcy - Jerzy Giedroyc i Juliusz Mieroszewski

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Powstające w środowiskach polskiej emigracji politycznej wizje polskiej polityki wschodniej pozostawały świadectwem prób zrozumienia trudnej sytuacji sprawy polskiej po 1945 r. oraz świadomości politycznej elit drugiej „Wielkiej Emigracji”, Eksponowały one aktywność ośrodków władzy politycznej wychodźstwa w Sferze spraw międzynarodowych oraz wskazywały na konieczność tworzenia optymalnych programów miejsca Polski w nowej powojennej Europie."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 4, s. 97-135.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska