Kudrycyzacja, czyli poniewieranie nauki przez biurokrację

dc.contributor.authorMatuszewski, Jacek
dc.date.accessioned2020-02-17T11:19:28Z
dc.date.available2020-02-17T11:19:28Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractNasilające się w ostatnich latach tendencje reformy nauki w Polsce prowadzą do zdominowania jej przez biurokrację różnego szczebla. Zamierzona amerykanizacja organizacji nauki i jej fi nansowania w znacznej mierze obciążyła badaczy zadaniami administracyjnymi, pozbawiła ich stabilizacji fi nansowej badań, zmuszając do zaangażowania się kosztem badań w poszukiwanie środków fi nansowych przeznaczonych na dydaktykę akademicką i badania naukowe. Dokonujące się przemiany w najmniejszym stopniu nie chronią przed uprawianiem pseudonauki, a mechanizmy oceny pracowników naukowych skłaniają w miejsce aktywności naukowej do podejmowania działań zapewniających zaspokojenie oczekiwań biurokracji. Wprowadzany system prowadzi do marnotrawienia środków fi nansowych przeznaczanych na badania naukowe, pozbawiając równocześnie środowisko akademickie możliwości wykorzystywania gwarantowanej prawem autonomii badawczej środowiska. Tworzenie iluzji postępu osiąganego dzięki posługiwaniu się językiem angielskim oraz wprowadzanie coraz liczniejszych utrudnień i formalno-prawnych ograniczeń nie stwarza perspektywy realnego rozwoju polskiej nauki.pl
dc.description.abstractThe tendencies to reform science in Poland have intensified in the recent years , which has led to the domination of science by bureaucracy of various levels. The intended Americanisation of organisation and financing of science greatly encumbered researchers with administrative tasks, deprived them of financial stabilisation of research forcing to become involved, at the cost of research, into seeking financial means designed for academic teaching and scientific research. The transformations taking place do not protect even to a smallest degree against the practising of pseudo-science, and the mechanisms for assessment of academic staff instigate taking steps that ensure satisfaction of bureaucratic expectations in the place of scientific activity. The system being introduced leads to the wasting of funds designed for scientific research, at the same time depriving the academic world of the opportunity of resorting to its legally guaranteed research autonomy. Creation of an illusion of progress achieved thanks to the use of the English language and introduction of ever more numerous obstacles, and formal and legal limits do not provide for a prospect of realistic developments of Polish science.pl
dc.identifier.citationStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2015, T.XVIII, s. 211-231.pl
dc.identifier.eissn2450-6095pl
dc.identifier.issn1733-0335pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27736
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectreforma naukipl
dc.subjectbiurokracja akademickapl
dc.subjectrecenzja naukowapl
dc.subjectfinansowanie naukipl
dc.subjectpseudonaukapl
dc.subjectpseudonaukowcypl
dc.subjectparametryzacja naukipl
dc.subjectewaluacja akademickapl
dc.subjectreform of educationpl
dc.subjectacademic bureaucracypl
dc.subjectscientific reviewpl
dc.subjectfinancing sciencepl
dc.subjectpseudo-sciencepl
dc.subjectpseudo-scientistspl
dc.subjectparameterisation of sciencepl
dc.subjectacademic evaluationpl
dc.subject.otherEdukacjapl
dc.titleKudrycyzacja, czyli poniewieranie nauki przez biurokracjępl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
MATUSZEWSKI_Kudrycyzacja_czyli_poniewieranie_nauki_2015.pdf
Rozmiar:
328.94 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: