W kulturze mediów, w mediach bez kultury – wypowiedź polityczna jako impuls publicznej pseudodebaty

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The political culture in the Polish media coverage, due to its low level, is one of the most difficult issues in the public debate. Today, media culture (and the culture in media) is determined by the mutual behavior of politicians and journalists. Especially journalists, who are more deeply dependent on politicians and topics bounced by their for public pseudo-discussion. The quality of journalists work is in straight relation to the language of contemporary politics and the media issues are created based on even the most trivial impulse, which is sent to them. Thus, the language of the media is reduced to the level imposed by the language of politics and the culture in the media undergoes the dictates of political life. Therefore, the overriding problem is the transfer of information based on the criterion of social (not political) interests, and not the implementation of the communication chain of artificial issues, which, thanks to the political signals become part of media culture.
Tekst stanowi zestawienie faktu upadku kultury medialnej, w sferze obyczajów, norm zachowań i postępującej brutalizacji języka debaty publicznej, z aktywnością polityczną i stylem dziennikarskiego przekazu. Choć są to zjawiska dość dobrze identyfikowane, znacznie więcej mówi się dziś o potrzebie poprawy tego języka, zdecydowanie mniej zaś działa w kierunku zmian na lepsze. Dotyczy to zarówno środków przekazu osadzonych w tzw. głównym nurcie (mainstream), jak i nowych mediów, komunikujących w językowym nieładzie i epatujących werbalnym brutalizmem. Stoi to w sprzeczności z jakością pracy dziennikarzy (także, a może szczególnie, w wydaniu internetowym), co decydować powinno o poziomie publicznej debaty, z którą kojarzy się dziś takie pojęcia, jak wolność ekspresji, pluralizm poglądów czy kultura polityczna. Coraz częściej z każdego z nich rodzą się wypowiedzi tworzące później wydarzenia, które decydują o medialnym układzie dnia. Te zaś poddawane są całodziennej pseudodebacie.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2012, nr 1, s. 85-106.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska