Wyłączenia pracownika organu podatkowego jako gwarancja realizacji zasady prawdy obiektywnej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Zgodnie z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.1, „Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie”. Realizacja tego obowiązku winna się odbywać z pełnym poszanowaniem określonych w Konstytucji praw człowieka. Jednym z tych praw jest, określone w art. 45 Konstytucji, prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, co wymaga ustalenia stanu faktycznego przy uwzględnieniu zasady prawdy obiektywnej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2010, nr 1, s. 43-50.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska