Konteksty edukacji XXI wieku. Analiza psychopedagogiczna

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Procesowi edukacji towarzyszą dwa rodzaje kontekstów: (1) uniwersalne, niezmienne we wszystkich epokach i społeczeństwach, oraz (2) zależne od warunków życia, pochodne względem aktualnych ludzkich wyzwań. I jedne, i drugie mają służyć realizacji społecznej misji edukacji powierzanej instytucjom edukacyjnym oraz wychowawcom. Ich praca owocować powinna „wzrostem poziomu przygotowania wychowanków do samodzielnego, twórczego życia w zgodzie z samymi sobą, we współbrzmieniu z innymi ludźmi i grupami społecznymi oraz w harmonii z całym środowiskiem”. Słowo „przygotowanie”, obecne w podanym sformułowaniu, sygnalizuje: (1) potrzebę edukacyjnego oddziaływania na wychowanków oraz (2) wymóg ich podmiotowego traktowania."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 2, s. 333-342.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska