Mniejszość niemiecka w Sejmie Śląskim II kadencji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Sejm Śląski I kadencji został rozwiązany przez władze sanacyjne 12 lutego 1929 r. pod formalno-prawnym pretekstem wygaśnięcia jego pięcioletniej kadencji w 1927 r. Motywami zasadniczymi przeprowadzenia nowych wyborów byłą chęć zdominowania Sejmu przez ugrupowanie sanacyjne, a w konsekwencji osłabienie polskiej i niemieckiej opozycji i zakończenie nieustannych konfliktów śląskiej legislatywy z wojewodą Michałem Grażyńskim. Jednocześnie sanacja śląska - korzystając z okresu bezsejmowego - nosiła się z zamiarem uderzenia w polityków mniejszości niemieckiej poprzez aresztowanie i osądzenie lidera Volksbundu, posła Ottona Ulitza, a wniosek o jego wydanie dotychczasowy Sejm Śląski odrzucał. Procesy Ulitza odbyły się w lipcu 1929 r. i w kwietniu 1930 r. w obu został uniewinniony, co tylko zachwiało prestiżem sanacji i wpłynęło na wzrost popularności w wyborach list niemieckich."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 4, s. 31-51.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska